Адаптивна
Енергоспестяваща
Система


ИКОНОМИЯ
на
АКТИВНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
до 20%
за първи път
ЕДНО
КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ
ИЗЦЯЛО В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Адаптивна Компенсация на Реактивната Енергия

Управляван Филтър на Хармониците

Моментален Баланс на Фазите в Реално Време
РЕЗУЛТАТИТЕ
Икономия на Електроенергия
до 20%
Дългосрочно
намалени разходи за поддръжка и по-дълъг живот на оборудването
Съотвествие на Световните политики за Енергийна Ефективност
Адаптивната Енергоспестяваща Система

ЕДНА СИСТЕМА
КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ
Икономия на Активна Енергия до 20%
Патентована Технология
100% Компенсация на Реактивната Енергия
Балансиране на фазите и моментални адаптивни настройки на параметрите на всяка една от тях
Потискане на Висшите Хармоници
Компенсация на смущенията от честотни преобразуватели и пускови токове
Стъпки на управлението от
2 kVar
Защита от Мълнии и Пренапрежение
Ограничение на Максималния Пусков Ток
Искате ли да знаете дали системата е
подходяща за вас?

Интересува ли ви каква част от сметката ви за електроенергия може да бъде спестена?
Предварително Обследване
Свържете се с нас и ние ще анализираме спецификата на вашата система.
Всеобхватен Анализ
Първичният анализ се извършва на база документи, а на следващ етап се извършват и измервания на място със специализирана апаратура.
Професионална Оценка
След приключване на анализа ние ще ви предоставим нашата оценка за възможните нива на икономии на електроенергия които могат да бъдат постигнати при вас!
Попълнете контактните данни и ние ще се свържем с вас за консултация и анализ за възможните икономии и допълнителни ползи
Сервираме "бисквитки", който да могат да ни помогнат да сме Ви още по-полезни.
OK